09125154036-09128994563

آدرس : تهران – شورآباد

خیابان صنعت 18 – پلاک45

پروژه ها

بخشی از پروژه‌های اجرا شده ارکان سوله

مشخصات پروژه

پروژه شرکت کیمیا ژن

کارفرما : شرکت کیمیا ژن

محل اجرا : شهرک صنعتی ایوانکی

کاربری : تجهیزات آزمایشگاهی

پروژه شرکت نوین بافت تجارت

کارفرما : شرکت نوین بافت تجارت

محل اجرا : شهرک صنعتی خوارزمی

کاربری : کارخانه تولیدی پلی پروپیلن

پروژه شهرک صنعتی خوارزمی

کارفرما : جناب دکتر امیری

محل اجرا : شهرک صنعتی خوارزمی

کاربری : تجهیزات پزشکی

پروژه نمایشگاه سنگ

کارفرما : مهندس گواهی

محل اجرا : شهرک صنعتی شمس آباد

کاربری : نمایشگاه سنگ

پروژه شهرک شنزار 1 و 2

کارفرما : مهندس افضلی و جهانگیری

محل اجرا : شهرک صنعتی شنزار

کاربری : کارخانه تولیدی

پروژه سردخانه پارسا نخل رودخانه

کارفرما : جناب آقای ترکی زاده

محل اجرا : رودان-هرمزگان

کاربری : سردخانه

بخشی از پروژه های اجرا شده

 1. پروژه شرکت صبا برودت پارس
 2. پروژه پالایشگاه نفت تهران ساخت سازه پایپ رک
 3. پروژه جناب آقای مظاهری
 4. پروژه جناب آقای قنبری
 5. پروژه  مهندس ژیانی
 6. پروژه مهندس صفایی (نوین بافت تجارت ایران)
 7. پروژه مهندس خوش قیافه (فلات قاره پارس)
 8. پروژه مهندس خوش قیافه(آینده پژوهان کوثر)
 9. پروژه مهندس نجفی
 10. پروژه مهندس گلشنی
 11. پروژه مهندس هاشم پور(پارس ربات)
 12. پروژه جناب آقای کاشانی
 13. پروژه جناب آقای موسوی
 14. پروژه جناب آقای معصومی
 15. پروژه مهندس جمالیان
 16. پروژه مهندس حسین میرزایی
 17. پروژه جناب آقای امیری
 18. پروژه مهندس افضلی
 19. پروژه مهندس اسودی
 20. پروژه شهرک صنعتی استوک خاوران (1)
 21. پروژه شهرک صنعتی استوک خاوران (2)
 22. پروژه شهرک صنعتی استوک خاوران (3)
 23. پروژه شهرک صنعتی استوک خاوران (3)
 24. پروژه شهرک صنعتی استوک خاوران (4)
 25. پروژه شهرک صنعتی استوک خاوران (5)
 26. پروژه شهرک صنعتی استوک خاوران (6)
 27. پروژه شهرک صنعتی استوک خاوران (7)
 28. پروژه مهندس کوریجانی
 29. پروژه شرکت نیک مکران امید
 30. پروژه مهندس افشار
 31. پروژه مهندس نجفی
 32. پروژه مهندس پور محمد
 33. پروژه جناب دکتر امیری
 34. پروژه پروژه جناب حسینی
 35. پروژه جناب  مهندس گواهی
 36. پروژه جناب محمدی
 37. پروژه جناب مهندس کرمی
 38. پروژه جناب مهندس احمدی
 39. پروژه جناب مهندس سهرابی
 40. پروژه جناب مهندس یحیائیان
 
 
error:

تلفن شرکت :

09125154036

09128994563

ساعت کاری : شنبه تا پنج شنبه ( 16 – 8 )

آدرس شرکت

تهران – شورآباد – بلوار60متری امام حسین – خیابان صنعت 18 – پلاک 45